Αναπτύσσουμε τη σκέψη - Διαμορφώνουμε το μέλλον

Το Μάρκετινγκ Σήμερα   Οι Δεξιότητες του Αύριο

Το Μάρκετινγκ σήμερα

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ο προσανατολισμός στην αγορά και η εστίαση στον πελάτη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία μίας επιχείρησης.


Περισσότερα

 

Οι δεξιότητες του αύριο

Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που εφαρμόζει το τμήμα εστιάζουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων που είναι απαραίτητες στους φοιτητές για την επιτυχημένη πορεία τους στις μεταβαλλόμενες αγορές.

Περισσότερα