Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  • Tacis: Αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ανατολικής Ευρώπης (πρώην μελών της ΕΣΣΔ) στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών και των Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • ADAPTI & II, Open & Distance Learning:  Έρευνα και Ανάλυση Καλών Πρακτικών για την Υιοθέτηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από Μικρομεσαίες Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις.
  • Info 2000 / IST: Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων και Έργων, Επιτροπή Παρακολούθησης Προόδου του προγράμματος IST.
  • Socrates:  Ανάπτυξη Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών, ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού.
  • Leonardo DaVinci: Διευρωπαïκή Συνεργασία για την Ανάπτυξη ενός Προγράμματος e-learning Εκπαίδευσης Πωλητών σε Βιομηχανικές Αγορές.
  • PRIMA: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Διεθνές Μάρκετινγκ. (www.prima.aueb.gr)
  • TEMPUS: Εκσυγχρονισμός των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Μεσογειακών Πανεπιστημίων στο χώρο της Διοίκησης της Τεχνολογίας και του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Εισαγωγή Διαδικασιών Ποιότητας και Διακυβέρνησης των Ιδρυμάτων, Ανάπτυξη Δομών Υποστήριξης και Υπηρεσιών προς τους φοιτητές.
  • EQUAL: Επιχειρηματικότητα για Όλους.
  • COGITA: Corporate Social and Environmental Responsibility through Public Policy.
  • Responsible Med: Τοπικές πολιτικές για υπεύθυνη ανάπτυξη στις Μεσογειακές χώρες.

< προηγούμενο