Το Μάρκετινγκ σήμερα

Το Μάρκετινγκ ΣήμεραΣτο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ο προσανατολισμός στην αγορά και η εστίαση στον πελάτη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία μίας επιχείρησης. Σε αυτή τη βάση, το Μάρκετινγκ, ως μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης και ως ένας ευρύς επιστημονικός χώρος, επηρεάζει αποφασιστικά όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης αλλά και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα από μακροοικονομική σκοπιά. Η εφαρμογή της επιστήμης του Μάρκετινγκ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία αποδοτικών παραγωγικών επενδύσεων, στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και στη συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας μπορεί να αποτελέσει την αιχμή της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς εξαγωγές σημαίνουν δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εισροή συναλλάγματος, μείωση του εμπορικού ελλείμματος και πολλαπλασιαστικά οφέλη σε διαφόρους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Η ικανοποίηση των αναγκών μιας αγοράς και η σωστή διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των οικονομικών συντελεστών της διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία αξίας τόσο για την επιχείρηση όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούντα ισε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας, καθώς και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη δημιουργούν ένα ιδιαίτερα προκλητικό και δυναμικό πεδίο με ευκαιρίες στις οποίες το μάρκετινγκ και η επικοινωνία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας επενδύει στην εκπαίδευση μελλοντικών στελεχών που θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν αξία στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία ως σύνολο σε πεδία όπως: η ανάπτυξη της κατάλληλης πολιτικής προϊόντος, η έρευνα αγοράς και η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης εξαγωγικής στρατηγικής (κατάλληλο προϊόν, τιμολόγηση, κανάλια διανομής, προωθητική καμπάνια),  η εταιρική επικοινωνία και η διαχείριση κρίσεων, η αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού ή ακόμη οι τεχνικές πωλήσεων.

Στα 20 χρόνια λειτουργίας του, το τμήμα έχει καταφέρει να εδραιώσει στην Ελλάδα την επιστήμη του Μάρκετινγκ ως αυτόνομο πεδίο γνώσης και επιστημονικής έρευνας. Έχει, επίσης, καταφέρει σε ικανοποιητικό βαθμό για τα ελληνικά δεδομένα να περάσει τη φιλοσοφία της επιστήμης του Μάρκετινγκ στις ελληνικές επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα. Το τελευταίο αυτό επίτευγμα το οφείλουμε, μεταξύ άλλων, στους αγαπητούς μας αποφοίτους, που προσπαθούν με τις γνώσεις τους να αλλάξουν νοοτροπίες δεκαετιών που συνέδεαν το Μάρκετινγκ μόνο με τη διαφήμιση ή με διάφορα άλλα προωθητικά «τρικ».

Οι δεξιότητες του αύριο >