Οι δεξιότητες του αύριο

Οι Δεξιότητες του ΑύριοΣε ένα περιβάλλον που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που εφαρμόζει το τμήμα εστιάζουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων που είναι απαραίτητες στους φοιτητές για την επιτυχημένη πορεία τους στις μεταβαλλόμενες αγορές. Οι επιμελείς φοιτητές μας έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν ότι οι αποφάσεις Μάρκετινγκ που θα κλιθούν να λάβουν αύριο ως εργαζόμενα στελέχη δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα υποκειμενικών και διαισθητικών εκτιμήσεων, αλλά απόρροια τεκμηριωμένης συλλογιστικής, βασισμένης σε εμπειρικά δεδομένα που αφορούν στον κλάδο της επιχείρησης ή τον τύπο απόφασης που θα πρέπει να ληφθεί. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικές και δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη των παρακάτω βασικών δεξιοτήτων:

Διαχείριση της πολυπλοκότητας Επιδιώκουμε να κατανοήσουν οι φοιτητές μας τις έννοιες της πολυπλοκότητας, της αυτό-οργάνωσης, της συστημικής σκέψης. Το μάρκετινγκ και γενικότερα η επιστήμη της διοίκησης επιχειρήσεων δανείζεται έννοιες από άλλες επιστήμες, συνεπώς αυξάνουμε τη διεπιστημονικότητα τόσο στη θεωρία όσο και στις εκπαιδευτικές μεθόδους.

Ευελιξία Τα τελευταία χρόνια συνεχώς ακούμε πως οι οργανισμοί γίνονται πιο ευέλικτοι: ελαστικές πρακτικές εργασίας, ενδυνάμωση, συμμετοχή των εργαζομένων, διαχείριση της διαφορετικότητας, διαπολιτισμική συνείδηση, είναι μόνο κάποιες από τις σύγχρονες τάσεις. Το τμήμα μας στοχεύει στο να δημιουργήσει στελέχη που όχι μόνο θα κατανοούν τις έννοιες αυτές, αλλά και θα αντιλαμβάνονται εγκαίρως τους γρήγορους ρυθμούς των αλλαγών ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά μέσα σ’ αυτούς.

Δημιουργικότητα Η αύξηση της δημιουργικότητας και της καινοτομικότητας των φοιτητών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για τους ίδιους προσωπικά όσο και για τις επιχειρήσεις στις οποίες θα απασχοληθούν στο μέλλον και ευρύτερα για την ελληνική κοινωνία. Εκτός από τον «outofthebox» τρόπο σκέψης, θέλουμε να διδάξουμε στους φοιτητές μας ότι η καινοτομία είναι συνάρτηση της χρήσης της τεχνολογίας, της συνεργασίας με εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, της εξωστρέφειας, της δικτύωσης.

Συνείδηση κοινότητας Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού τα τελευταία χρόνια εστιάζει σε ζητήματα όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η ποιότητα της εργασιακής ζωής, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με ποιοτικά και όχι μόνο ποσοτικά κριτήρια. Αντίστοιχα, στο τμήμααναζητάμε να εντάξουμε στη διδασκαλία και την έννοια της κοινότητας: ανήκουμε, σχετιζόμαστε, προσφέρουμε, μαθαίνουμε. Οι φοιτητές μας αναπτύσσονται γνωστικά, συναισθηματικά και ηθικά μέσα από την εκπόνηση projects που έχουν σημείο αναφοράς την προσφορά στην κοινότητα. Είτε πρόκειται για οργάνωση και ανάληψη δράσεων με στόχο συνανθρώπους που έχουν ανάγκη, είτε για παροχή τεχνογνωσίας σε ελληνικές μικρές επιχειρήσεις με έλλειψη πόρων, μεταφέρεται σημαντική εμπειρία από και προς τους φοιτητές, βελτιώνοντας την ικανότητα λήψης αποφάσεων, την πρωτοβουλία και την κοινωνική υπευθυνότητά τους.

Τέλος στον τομέα της Έρευνας,το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας επικεντρώνεται σε ερευνητικά θέματα με σημαντικές θεωρητικές και πρακτικές προεκτάσεις. Προσβλέπουμε σε ευρήματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στο επιστημονικό οικοδόμημα, δημοσιεύοντας στα πλέον έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά του Μάρκετινγκ και των συναφών κλάδων των κοινωνικών επιστημών. Ενισχύουμε την ερευνητική κουλτούρα του τμήματος και καλλιεργούμε την εξωστρέφεια μέσω της διαρκούς επαφής και συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

< Το Μάρκετινγκ σήμερα