1992

Το 1992 δημιουργήθηκε το Εργαστήριο Πολυμέσων και Επικοινωνίας χάρη σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο ODILE: Open and Distance Learning in Greece, που διηύθυνε η καθηγήτρια Μαρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έγινε και διευθύντρια του εργαστηρίου. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του εργαστηρίου ήταν η υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων στο χώρο Νέων Τεχνολογιών Επικοινωνίας που προσφέρονταν από το τμήμα. Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του το τμήμα συμμετείχε σε πολλαπλά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS και TEMPUS με περιώνυμα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, ανέπτυξε και εφάρμοσε το πρόγραμμα διασύνδεσης του τμήματος με τις επιχειρήσεις και δέχτηκε τους πρώτους υποψήφιους διδάκτορες.

επόμενο >