1995

Στην προσπάθεια του το τμήμα να τιμήσει διεθνώς καταξιωμένους καθηγητές στο επιστημονικό αντικείμενο που θεραπεύει, αναγόρευσε την 14η Μαρτίου 1995 σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος τον καθηγητή Philip Kotler του Northwestern University, Kellogg School of Management (USA). Ο καθηγητής Kotler θεωρείται ο σπουδαιότερος ερευνητής και συγγραφέας στο χώρο του Μάρκετινγκ σε παγκόσμιο επίπεδο και η αναγόρευση του σε διδάκτορα του τμήματος αποτελεί τιμή για το τμήμα και το Πανεπιστήμιο. Το έργο του τιμώμενου καθηγητή παρουσίασε ο καθηγητής κ. Γεώργιος Αυλωνίτης.

Την περίοδο 1997-2000 στην οποία προήδρευσε του τμήματος ο καθηγητής κ. Γεώργιος Αυλωνίτης συντελέστηκαν σημαντικές αλλαγές που οδήγησαν σε ριζικές μεταλλαγές στο περιεχόμενο και στον χαρακτήρα των σπουδών στο τμήμα και σε όλο το πανεπιστήμιο, με την ίδρυση νέων τμημάτων, ερευνητικών εργαστηρίων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και με την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής και την αύξηση του επιστημονικού προσωπικού.

< προηγούμενο επόμενο >