1997

Το 1997 ιδρύθηκε το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων με διευθύντρια την καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή έχοντας ως σκοπό την έρευνα σε θέματα συγκριτικής διοίκησης συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής κουλτούρας και επικοινωνίας στα πλαίσια των οργανώσεων.

Τον Οκτώβριο του 1997 το τμήμα διοργάνωσε το πρώτο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Human Resource Management in Europe: Trend sand Challenges» με πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής την καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή. Το συνέδριο έγινε στο πλαίσιο του δικτύου CRANET όπου συμμετείχαν 25 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με καθηγητές τους από το χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το συνέδριο αυτό επαναλήφθηκε τον Οκτώβριο του 2002, τον Μάιο του 2005, τον Μάιο του 2008 και τον Μάιο του 2010.

< προηγούμενο επόμενο >