1998

Στις 23 Ιουνίου 1998 (ΦΕΚ 628 Τ. Β’) εγκρίνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με νέες Τεχνολογίες». Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο τμήματα: α) για στελέχη επιχειρήσεων (μερικής φοίτησης) με διευθυντή τον καθηγητή Γεώργιο Αυλωνίτη και β) για σπουδαστές (πλήρους φοίτησης) με διευθύντρια την καθηγήτρια Μαρία Κωνσταντοπούλου.

Στις 3 Νοεμβρίου 1998 (ΦΕΚ 1151/Τ. Β’) εγκρίνεται το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες των Αποφάσεων» του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ με τη συνεργασία των τμημάτων Πληροφορικής και Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συντονισμό του προγράμματος είχε το τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα αποτελείτο από δύο τμήματα: α) για στελέχη επιχειρήσεων (μερικής φοίτησης) και β) για σπουδαστές (πλήρους φοίτησης) με διευθυντή και για τα δύο τμήματα τον καθηγητή Γρηγόριο Πραστάκο. Το πρόγραμμα ήταν αγγλόφωνο και προσέλκυε και ξένους φοιτητές. Επίσης την ίδια περίοδο εγκρίθηκαν και άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα και το τμήμα εκπροσωπείτο με μέλη ΔΕΠ του στις ειδικές διατμηματικές επιτροπές αυτών των  μεταπτυχιακών προγραμμάτων: ΜΒΑ Πλήρους Φοίτησης, MBA Executive για στελέχη επιχειρήσεων,  Athens MBA σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για στελέχη επιχειρήσεων.

< προηγούμενο επόμενο >