1999

Το 1999 ιδρύθηκε το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 179, Τ. Α’ 6 Σεπτεμβρίου 1999) στο οποίο εντάχθηκαν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ που ανήκαν κυρίως στον τομέα της Επιχειρησιακής Έρευνας.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία υποστήριξης  αλλά και συγχρόνως την έλλειψη ανάγκης καλλιέργειας της κατεύθυνσης επιχειρησιακής έρευνας, την οποία αναλαμβάνει το νέο τμήμα. Έτσι άρχισε να καλλιεργείται στο Πανεπιστήμιο η ιδέα της μετονομασίας του τμήματος σε Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, κάτι το οποίο έγινε, όπως θα δούμε παρακάτω το 2002.

< προηγούμενο επόμενο >