2000

Το 2000 ιδρύθηκε το Εργαστήριο Μάρκετινγκ (A.La.R.MAthens Laboratory of Research in Marketing) με διευθυντή τον καθηγητή Γεώργιο Αυλωνίτη, έχοντας ως κύρια αποστολή την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του τμήματος καθώς και των άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ.

Παρά τα εμπόδια που σημάδεψαν το ξεκίνημα του, το τμήμα επέδειξε εξαιρετική πρόοδο. Αυτό προκύπτει από τη μόνη μέχρι τότε πανελλήνια αξιολόγηση τμημάτων που επεχείρησε ποτέ το ΥΠΕΠΘ και που δημοσιεύτηκε το 2000, χρηματοδοτώντας ερευνητική ομάδα υπό την καθοδήγηση του καθηγητού κ. Γεωργίου Μπήτρου. Η αξιολόγηση αυτή ανέδειξε το τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ πρώτο στον ευρύτερο χώρο των σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, τόσο από ερευνητικής όσο και από διδακτικής σκοπιάς.

< προηγούμενο