2004

Στις 8 Οκτωβρίου 2004 αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Harvard (Harvard Business School) των ΗΠΑ Benson Shapiro. O καθηγητής Shapiro θεωρείται ο σπουδαιότερος ερευνητής και συγγραφέας στο χώρο του Β2Β Μάρκετινγκ και το έργο του τιμώμενου παρουσίασε ο καθηγητής κ. Γεώργιος Αυλωνίτης.

Εντωμεταξύ τον Ιούνιο του 2004 το διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών «Επιστήμες των Αποφάσεων»  μετονομάσθηκε σε «ΜΠΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό - MBA International» (ΦΕΚ 876, Τ. Β’) και τη λειτουργία του ανέλαβε το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Στη διατμηματική επιτροπή του  νέου προγράμματος συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

< προηγούμενο επόμενο >