2006

Το Τμήμα διοργάνωσε στις 23-26 Μαΐου 2006 το 35ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (European Marketing AcademyEMAC) με πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής τον καθηγητή κ. Γεώργιο Αυλωνίτη. Το συνέδριο έγινε στο ξενοδοχείο Divani CARAVEL με κεντρικό θέμα «Sustainable Marketing Leadership: A synthesis of polymorphous Axioms, Strategies and Tactics.»  Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μάρκετινγκ αποτελεί τον κορυφαίο ακαδημαϊκό φορέα του Μάρκετινγκ στην Ευρώπη. Μέλη της είναι διαπρεπείς καθηγητές όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και άλλες χώρες. Το συνέδριο κατά παράδοση διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνον η Αθήνα και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν την τιμή να διοργανώσουν για δεύτερη φορά το συγκεκριμένο συνέδριο, λόγω της άκρως επιτυχημένης διεξαγωγής του 18ου ετήσιου συνεδρίου το 1989 και της φήμης που έχει αποκτήσει το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ μέσα στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα του Μάρκετινγκ. Στο συνέδριο της Αθήνας συμμετείχαν περισσότεροι από 700 καθηγητές Μάρκετινγκ από όλο τον κόσμο.

< προηγούμενο επόμενο >