2010

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 στο Ξενοδοχείο Athens Hilton, πραγματοποιήθηκε η 7η τελετή απονομής των διακρίσεων "Committed to Excellence in Europe", "Recognized for Excellence in Europe" του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πιστοποίησης EFQM Excellence Model. Το ΜΠΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» έλαβε τιμητική διάκριση και είναι η πρώτη εκπαιδευτική μονάδα του Δημόσιου τομέα που διακρίθηκε στο 1ο επίπεδο Επιχειρηματικής Αριστείας.

Τον Ιούνιο του 2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση του τμήματος «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» από εξωτερικούς αξιολογητές, καθηγητές γνωστών πανεπιστημίων του εξωτερικού, τους οποίους είχε ορίσει η Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης) του Υπουργείου Παιδείας. Το Τμήμα ήταν μέσα στα πρώτα 10 πανεπιστημιακά τμήματα πανελλαδικά που αξιολογήθηκαν. Η διαδικασία της αξιολόγησης είχε αρχίσει από το 2008, επί προεδρίας του καθηγητή Αθανάσιου Σκούρα και ολοκληρώθηκε επί προεδρίας του καθηγητή Νικόλαου Παπαβασιλείου. Σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης το τμήμα βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, την διδασκαλία και την έρευνα. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πολύ επίκαιρο και συγκρίσιμο με εκείνα των πιο αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Η έκθεση αξιολόγησης καταλήγει με το συμπέρασμα ότι πρόκειται για το καλύτερο πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας μας στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας, το οποίο είναι ανταγωνιστικό διεθνώς.

Τον Ιανουάριο του 2010 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες απέσπασε την Πιστοποίηση «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία»,  «Committed to Excellence in Europe» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πιστοποίησης EFQM Excellence Model. Με βάση τα αυστηρά κριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αριστείας, η απονομή του εν λόγω διεθνούς πιστοποιητικού επιβεβαιώνει με αντικειμενικό τρόπο τον προσανατολισμό των εμπλεκόμενων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην παροχή άριστων υπηρεσιών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης γύρω από τις επιστήμες του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας και τη διάχυση των σχετικών ωφελειών στις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Η απονομή του τίτλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM έγινε στις 25 Οκτωβρίου 2010 στο ξενοδοχείο Hilton, Αθηνών.

< προηγούμενο επόμενο >