Σήμερα

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της (8-6-2011) αποφάσισε τη μετονομασία της κατεύθυνσης «Επικοινωνίας» σε κατεύθυνση «Επιχειρησιακής Επικοινωνίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Σήμερα το τμήμα αποτελείται από 20 μέλη ΔΕΠ και εξακολουθεί να υπηρετεί το βασικό του στόχο που είναι η μόρφωση και διάπλαση των ατόμων που θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και θα ανταποκριθούν με επιτυχία στις δυσκολίες και προκλήσεις της Ενωμένης Ευρώπης και του 21ου αιώνα και στις εκάστοτε επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  Για αυτό το τμήμα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις των επιστημονικών κλάδων που θεραπεύει με έμφαση στην εξέλιξη των νέων τεχνολογιών.

< προηγούμενο