2008

Η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (EMAC) από τον καθηγητή Γεώργιο Αυλωνίτη για τη διετία 2008-10 αποτέλεσε μία εξαιρετική ευκαιρία για τη διεθνή προβολή του τμήματος και την ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων όχι μόνο στην έρευνα αλλά στην προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Προς αυτή την κατεύθυνση με την πρωτοβουλία του τμήματος ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PR.I.MA. (PRogramme in International MArketing). Το PR.I.MA. απέβλεπε στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και τον από κοινού σχεδιασμό μεταπτυχιακού προγράμματος στο International Marketing από πέντε πανεπιστήμια διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών. Το τμήμα με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια Πολίνα Παπασταθοπούλου συντόνισε επιτυχώς τις προσπάθειες συναδέλφων από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και την Ουγγαρία για τη συγγραφή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (case studies και textbooks) καθώς και για την από κοινού ανάπτυξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (curriculum development). Έτσι από το φθινόπωρο του 2008 το τμήμα προσφέρει ένα πλήρως αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε International Marketing όχι μόνο σε Έλληνες αλλά και σε ξένους φοιτητές.

< προηγούμενο επόμενο >