Τμήμα Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ (1989-1991)

Την περίοδο αυτή το τμήμα δεν είχε φοιτητές όπως αναφέρθηκε προηγουμένως καθώς, δεν είχε συμπεριληφθεί στο Μηχανογραφικό Δελτίο που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι Πανελλαδικών Εξετάσεων και τα μέλη ΔΕΠ που εντάχθηκαν στο τμήμα εξυπηρετούσαν τις εκπαιδευτικές ανάγκες άλλων τμημάτων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η πρώτη συνεδρίαση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ έγινε στις 5/10/1989. Βάσει της Απόφασης της Συγκλήτου 29-9-89 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 377/89 ορίζεται προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης ο καθηγητής Γρηγόριος Πραστάκος. Παρόντα ήταν και τα εννέα ιδρυτικά μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Τα μέλη αυτά ήταν η καθηγήτρια Μαρία Κωνσταντοπούλου, οι καθηγητές Γρηγόριος Πραστάκος και Αθανάσιος Σκούρας, οι αναπληρωτές καθηγητές Γεώργιος Αυλωνίτης και Σπυρίδων Λιούκας, ο επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Παπαβασιλείου, η λέκτορας Νάνσυ Παπαλεξανδρή και οι λέκτορες Δημήτριος Μπουραντάς και Βασίλειος Πατσουράτης. Στη δεύτερη συνεδρίαση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του τμήματος αποφασίστηκε να λειτουργήσουν οι ακόλουθες ειδικεύσεις στο νέο τμήμα: α) Διοικητικής Επιστήμης, β) Μάρκετινγκ και γ) Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και έγιναν προτάσεις για προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ και των πρώτων εκπροσώπων στα όργανα λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Την περίοδο αυτή το τμήμα διοργάνωσε πολλές ημερίδες και συνέδρια μεταξύ των οποίων το Διεθνές Συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Έρευνας Αγοράς και Μάρκετινγκ (ESOMAR) στην Αθήνα από τις 24 μέχρι της 27 Οκτωβρίου 1990.