Έντονη και διαρκής συμβουλευτική δραστηριότητα

Τα μέλη ΔΕΠ, χάρις στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτουν, έχουν αναλάβει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με έναν ευρύ αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι δράσεις αυτές αφορούν: ερευνητικές μελέτες και έρευνες αγοράς, εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ενδεικτικές συνεργασίες

Μελέτες και Έρευνες Αγοράς

IPSEN A.E.

ΜΕΤΑΞΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 

APIVITA

 

ROCHE HELLAS

ΑΒΒΟΤΤ ΑΕΒΕ

ΟΑΣΑ Α.Ε.

ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

ΔΕΗ

ΕΛ.Ο.Τ.

BAYER HELLAS ABEE

ΕΒΕΑ

ΕΚΟ ΑΒΕΕ

SHELL

 


Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

INTERAMERICAN

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ

ΑΒΒΟΤΤ ΑΕΒΕ

COMPO ΕΛΛΑΣ

ΓΣΕΕ

APIVITA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

GRECΟTEL

EMPORIKI CREDICOM

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΣΕ

Ε.Κ.Κ.Α.

VODAFONE

IMPERIAL STROM

IDEAL STANDARDS

DELL

ΟΑΕΔ

OTE

EUROBANK

EMPORIKI BANK

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΟΙΚΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ENTERSOFT A.E.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΕΒ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΤΑ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ

ΟΣΕ Α.Ε.

EMPORIKI BANK

ΕΟΤ

ΤΟΥΟΤΑ

ΑΣΕΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   

Συνεργασίες με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς >