Σχέσεις με κοινωνικούς-πολιτιστικούς-παραγωγικούς φορείς

Συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας έχει αναπτύξει πολυσχιδή δραστηριότητα κατά την εικοσαετή πορεία του, στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται και ποικίλες δραστηριότητες και παρεμβάσεις σε συνεργασία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων και παρεμβάσεων από το Τμήμα με θέματα κοινωνικού-πολιτιστικού-παραγωγικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε εκδηλώσεις άλλων κοινωνικών, πολιτιστικών και παραγωγικών φορέων. Οι συνεργασίες αυτές εμπλουτίζουν και διευρύνουν το έργο του Τμήματος, φέρνουν το Τμήμα πιο κοντά στην ευρύτερη κοινωνία και επιτρέπουν τη συμμετοχή του Τμήματος στα κοινωνικά δρώμενα.

Η εμπλοκή των φοιτητών σε κοινωνικά θέματα και δράσεις εθελοντισμού

Στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας πιστεύουμε ότι ένα σημαντικό μέρος του λειτουργήματός μας σα δάσκαλοι είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των νέων μας σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Είναι δική μας ευθύνη να συνδέσουμε το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία, γι’ αυτό και στηρίζουμε τις δράσεις εθελοντισμού. Επιπρόσθετα, μέσα από τις δράσεις αυτές οι νέοι φοιτητές αναπτύσσουν ικανότητες μέσα από τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας, μαθαίνουν να παίρνουν πρωτοβουλίες, αποφάσεις, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα, να επιλύουν προβλήματα, να διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα και τις «κρίσεις» που παρουσιάζονται και γενικότερα, αναπτύσσονται τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.