Συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα

Οι Περιβαλλοντικές Διαστάσεις του Marketing

Οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του Marketing Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργ...

Περισσότερα
Οργάνωση και διεξαγωγή workshops επιχειρηματικότητας για νέους

Οργάνωση και διεξαγωγή workshops επιχειρηματικότητας για νέους Τα μέλη ΔΕΠ του τμήμα...

Περισσότερα
Πρόγραμμα παρουσιάσεων του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και των επιστημονικών αντικειμένων που υπηρετεί με αποδέκτες μαθητές Λυκείου

Πρόγραμμα παρουσιάσεων του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και των επιστημονικών...

Περισσότερα
Συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του συνεδρίου «Πολυπολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα»

Συνδιοργάνωση με το ελληνικό δίκτυο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του συνεδρίου «Πολυ-...

Περισσότερα
Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ) του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου με θέμα την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων και της  Έρευνας για θέματα Ισότητας στα Πανεπιστήμια.

Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ) του 1ου πανελ...

Περισσότερα
Πρόγραμμα Επαγγελματικής & Προσωπικής Ανάπτυξης Διοικητικών Στελεχών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόγραμμα επαγγελματικής & προσωπικής ανάπτυξης διοικητικών στελεχών του Οικονομι...

Περισσότερα
Ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον ΜΚΟ ‘Άλμα Ζωής’

Ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον ΜΚΟ ‘Άλμα Ζωής’ Με πρωτοβουλία της Δρ. Μαρ...

Περισσότερα
Συμμετοχή και Ομιλίες σε εκδηλώσεις άλλων ΚΠΠ φορέων

Συμμετοχή και ομιλίες σε εκδηλώσεις άλλων ΚΠΠ φορέων Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος στο γν...

Περισσότερα

Δράσεις εθελοντισμού >