Οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του Marketing

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Αυλωνίτης

Το Ερευνητικό Εργαστήριο του τμήματος Α.LaR.M. (Athens Laboratory of Research in Marketing), σε συνεργασία με το Kέντρο Aειφορίας CSE διεξάγουν σε ετήσια βάση από το 2009  έρευνα με θέμα: «Πράσινο Marketing: Οι περιβαλλοντικές Διαστάσεις του Marketing στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Η έρευνα αυτή, αποτυπώνει την καταναλωτική συμπεριφορά απέναντι στις περιβαλλοντικές διαστάσεις του Marketing, αναδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και καταγράφει τη στάση, τις αντιλήψεις και την ανταπόκριση του Έλληνα καταναλωτή απέναντι στις υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται σε ετήσια βάση σε ειδικές εσπερίδες, σε συνδυασμό με παρουσιάσεις πρακτικών πράσινου μάρκετινγκ από εταιρείες-υποστηρικτές των εκδηλώσεων.

Περισσότερα...

επόμενο >