Οργάνωση και διεξαγωγή workshops επιχειρηματικότητας για νέους

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Δρ Βασίλης Πατσουράτης, Καθηγητής και Δρ Πολίνα Παπασταθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, διοργάνωσαν το 2006 σε γυμνάσια και λύκεια της Αττικής 10 συναντήσεις ενημέρωσης (workshops) με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα. Μέσω των συναντήσεων αυτών προβλήθηκε η έννοια της επιχειρηματικότητας και των εξ αυτής ωφελειών. Τα θέματα που αποτέλεσαν αντικείμενο της συζήτησης περιελάμβαναν τις βασικές επιχειρηματικές αρχές και λειτουργίες που διέπουν κάθε επιχειρηματική προσπάθεια, όπως:

  • Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας και ίδρυσης νέας επιχείρησης
  • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
  • Μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών
  • Χρηματοοικονομικές διαστάσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

< προηγούμενο επόμενο >