Πρόγραμμα παρουσιάσεων του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και των επιστημονικών αντικειμένων που υπηρετεί με αποδέκτες μαθητές Λυκείου

Το Τμήμα, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα σχολείων που αφορούν σε ενημέρωση μαθητών Λυκείου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετέχει σε σχολικές ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού. Η ενημέρωση αφορά στο αντικείμενο σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές και πραγματοποιείται με επισκέψεις μελών ΔΕΠ σε σχολεία της Αττικής, με επισκέψεις μαθητών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με αποστολή ενημερωτικού έντυπου και ψηφιακού υλικού σε σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας. Ενδεικτικά, κατά τη διετία 2009-2011 τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος έχουν συμμετάσχει σε περίπου 45 σχολικές ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού σε δημόσια και ιδιωτικά Λύκεια της Αττικής.

 

 

< προηγούμενο επόμενο >