Συνδιοργάνωση με το ελληνικό δίκτυο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του συνεδρίου «Πολυ-πολιτισμικές επιχειρήσεις και διαφορετικότητα»

H Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Δρ. Ελένη Αποσπόρη σε συνεργασία με το Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, διοργάνωσε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009 συνέδριο με θέμα: “Πολυ-Πολιτισμικές Επιχειρήσεις και Διαφορετικότητα”.

Σε ένα πολύ-πολιτισμικό παγκόσμιο περιβάλλον, ο σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων στην εργασία είναι βασική έκφραση της υπεύθυνης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, η ισότητα όλων στην απασχόληση, εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη, αποτελεί βασική προτεραιότητα σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η αντιμετώπιση του θέματος της προώθησης της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας είναι ένας σύνθετος και δύσκολος επιχειρηματικός στόχος στο σημερινό εξαιρετικά δυναμικό περιβάλλον. Η καταπολέμηση της ανισότητας θεωρείται κρίσιμος παράγοντας όχι μόνο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Στη χώρα μας υπάρχει υστέρηση στο θέμα αυτό και επιβάλλονται πρωτοβουλίες που θα εστιάσουν τόσο στην επιτάχυνση και ισχυροποίηση των πολιτικών όσο και των πραγματικών εφαρμογών. Για την προώθηση της διαφορετικότητας αλλά και των ίσων ευκαιριών, στόχος του συνεδρίου ήταν η γενική τοποθέτηση επί του θέματος της διαφορετικότητας (προώθηση των ίσων ευκαιριών, σεβασμός της διαφορετικότητας) και η εισαγωγή νέων πρωτοβουλιών από την υφιστάμενη εμπειρία. Στόχος επίσης ήταν και η εστίαση στο θέμα της ισότητας ανδρών-γυναικών στους χώρους εργασίας.

Το συνέδριο φιλοξενήθηκε στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα) και σε αυτό παρευρέθηκαν Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές ΕΚΕ, εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας αλλά και φοιτητές.

< προηγούμενο επόμενο >