Πρόγραμμα επαγγελματικής & προσωπικής ανάπτυξης διοικητικών στελεχών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Δρ. Μαρία Βακόλα & Δρ. Ειρήνη Νικάνδρου, Επικ. Καθηγήτριες

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής & Προσωπικής Ανάπτυξης Διοικητικών Στελεχών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχει τύχει ιδιαίτερης αποδοχής, αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες, πρώτα απ' όλα να αναλύσουν και να συζητήσουν τις προσωπικές τους ικανότητες και στη συνέχεια να τις βελτιώσουν, κατά το δυνατό, μέσα από μία σειρά διαδικασιών με πολύ έντονο το στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε επτά εβδομαδιαίες συναντήσεις με θέματα την κατανόηση του εαυτού μας, τη συναισθηματική νοημοσύνη, τη διαχείριση του άγχους, την υποστηρικτική επικοινωνία, την ενδυνάμωση, την αξιολόγηση της απόδοσης και την επίδραση της οργανωσιακής κουλτούρας.

Η ομάδα που εμπλέκεται σε αυτό το πρόγραμμα αποτελείται από εξειδικευμένα μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου μας σε θέματα ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, με πολυετή εμπειρία και με δυναμική παρουσία τόσο σε ερευνητικό όσο και σε διδακτικό επίπεδο, με επιστημονικούς υπευθύνους τις Δρ Μαρία Βακόλα και Δρ Ειρήνη Νικάνδρου, Επικ. Καθηγήτριες στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και στην οργανωσιακή συμπεριφορά του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα αυτό δεν βασίζεται σε κλασσικές διαλέξεις, αφού η επιτυχία του εξαρτάται από την αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες και από τη χρήση διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας, όπως τα business games, οι ομαδικές και ατομικές ασκήσεις κ.λπ.

< προηγούμενο επόμενο >