Συμμετοχή και ομιλίες σε εκδηλώσεις άλλων ΚΠΠ φορέων

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης, νομιμοποίησης και ελέγχου των Marketing Excellence Awards του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ τα οποία διεξάγονται κάθε δύο χρόνια με την επιστημονική συνεργασία της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.).

Επιπλέον, μέλη ΔΕΠ του τμήματος συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης Κοινωνικών Απολογισμών της Quality Net Foundation/Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, στα Βραβεία Βιώσιμης Ανάπτυξης/Sustainability Awards, BRAVO, και στα βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης World of Difference της Vodafone.

Παράλληλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος έχουν κάνει εισηγήσεις σε πληθώρα εκδηλώσεων διαφόρων ΚΠΠ φορέων.

Την τελευταία δεκαετία τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 35 εισηγήσεις σε πληθώρα εκδηλώσεων Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Παραγωγικών φορέων. Ακολουθεί μία ενδεικτική λίστα με πρόσφατα παραδείγματα:

 • Aποσπόρη, Ε., «Αποτύπωση πολιτικών και πρακτικών ισότητας στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, Ισότητα στην πράξη. Η συμβολή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου», Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ και ΓΓ Ισότητας, Μάρτιος 2011.
 • Αποσπόρη, Ε., «Η εξέλιξη των γυναικών στις ελληνικές επιχειρήσεις», Γενικά ευρήματα από την έρευνα ‘Πολυπολιτισμικές επιχειρήσεις και διαφορετικότητα’, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος 2009.
 • Αποσπόρη, Ε., «Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Γυναικών Πανεπιστημιακών, Αθήνα, Μάρτιος 2009.
 • Αυλωνίτης, Γ., «Πως μπορεί μία επιχείρηση να χτίσει και να διατηρήσει ισχυρές επωνυμίες (brands);», Made in Greece – Η έξοδος από την Κρίση, 4ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, 9 Φεβρουαρίου 2012.
 • Αυλωνίτης, Γ., «Οι περιβαλλοντικές διαστάσεις του Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: Η περίπτωση του Cause-related Marketing», Εκδήλωση Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Money Show, Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2008.
 • Αυλωνίτης, Γ. Συμμετοχή στο πάνελ Ημερίδας με θέμα «Πανεπιστήμιο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο» Νεολαία Ευρωπαϊκή Έκφραση, 2ο Forum Ευρωπαίος Πολίτης εντός του MoneyShow, Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2008.
 • Βακόλα, Μ., «Γυναίκες και Διοίκηση Επιχειρήσεων», Συνέδριο για την Πολυπολιτισμικότητα στις επιχειρήσεις, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος 2009.
 • Βακόλα, Μ., «Επαγγελματική εξουθένωση-Σύνδρομο burn out, Τι πρέπει να ξέρετε», ΑμΚε Ιασις, 2008.
 • Νικάνδρου, Ε., «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». 3ο Συνέδριο – Φεστιβάλ «Σκέψη & Πράξη: Άνθρωπος και Πλούτος», Δημιουργικές Γέφυρες, Νέα Μάκρη, Αύγουστος- Σεπτέμβριος, 2011. 
 • Νικάνδρου, Ε., «Νόμος 3500/2006 για την Ενδοοικογενειακή Βία – ανάγκη τροποποίησής του όπου δεν εφαρμόζεται».  Ημερίδα-Συζήτηση, Σύλλογος «Φροντίδα» και ΕΝ.Ε.Ο.Ν., Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Αθήνα, Ιούνιο, 2011.
 • Νικάνδρου, Ε., «Καινοτόμες ιδέες για την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης». Πρόγραμμα Καινοτόμου Εργαστηρίου  με Θέμα: «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Ευρωπαϊκές Καλές Πρακτικές, Εμπειρίες και Σχέδιο Εφαρμογής για την Ελλάδα». Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, Μάιος, 2011.
 • Νικάνδρου, Ε., «Συμβάλλει η αξιοποίηση της Διαφορετικότητας  στην επιτυχία της επιχείρησης;».  Εσπερίδα ΙΑΓΜΕ, Η συμβολή της διαφορετικότητας στην επιχειρηματική αριστεία,  Αθήνα, Νοέμβριος, 2010.
 • Νικάνδρου, Ε., «Νεανική Επιχειρηματικότητα». Διοργάνωση και παρουσίαση εκδήλωσης στα πλαίσια της 1ης Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας των Νέων που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών. Τεχνόπολις «Γκάζι»- Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα, Νοέμβριος, 2008.
 • Παπαλεξανδρή, Ν., «Όροι και Προϋποθέσεις για τη Βελτίωση της Οργανωτικής Δομής και της Αποτελεσματικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 25 Σεπτεμβρίου 2011.
 • Παπαλεξανδρή, Ν.,  «Προώθηση της Απασχόλησης των Νέων», Συνέδριο του Ινστιτούτου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ,) Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011.
 • Παπαλεξανδρή, Ν., «Aποτελεσματικοί Τρόποι Αντιμετώπισης της Απόλυσης», Ημερίδα Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού, Αθήνα, Ιούλιος 2010.
 • Παπαλεξανδρή, Ν., «Πολιτικές Ίσων Ευκαιριών στις Ελληνικές Επιχειρήσεις», Συνέδριο ‘Πολυπολιτισμικές  επιχειρήσεις και διαφορετικότητα’, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος 2009.
 • Παπαλεξανδρή, Ν., “The role of Gender Budgeting in promoting gender equality”.  Συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Αθήνα 5-6 Μαΐου 2009.
 • Παπασταθοπούλου, Π., «Οι κοινωνικές διαστάσεις του Μάρκετινγκ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: Η περίπτωση του Cause-related Marketing», Εκδήλωση Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Money Show, Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2008.
 • Παπασταθοπούλου, Π., Παρουσίαση-«Γ’ Στρογγυλή Τράπεζα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», Ημερίδα με θέμα «Τρόφιμα & Πολιτισμός: Ταξιδεύοντας με ελληνικά προϊόντα», ΕΤΑΤ & BIC Αττικής, Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2008.
 • Παπασταθοπούλου, Π., «Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στην ανάπτυξη επιτυχημένων προϊόντων και υπηρεσιών: Μύθοι και πραγματικότητα», Ημερίδα Κεντρικής Θυρίδας Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008.
 • Παπασταθοπούλου, Π., «Cause-related Marketing ως εργαλείο συνεργασίας επιχειρήσεων και Μ.Κ.Ο.», Διήμερο Συνέδριο με θέμα ‘Ο ρόλος των επιχειρήσεων στη συνάρτηση απασχόλησης και ανάπτυξης: Νέες διαστάσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης’, Σύνπραξις, Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008.
 • Παπασταθοπούλου, Π., «Αναπτύσσοντας νέα προϊόντα κοινωνικού προσανατολισμού» 3o Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ledra Marriott, 17-18 Μαϊου 2007.
 • Σκούρας, Θ., «Πολυτελής κατανάλωση, η ευτυχία της κοινωνίας και τα όρια της περιβαλλοντικής πολιτικής», Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας για το Περιβάλλον και την Πολιτιστική Κληρονομιά, 8 Οκτωβρίου 2007.

< προηγούμενο