Διακεκριμένη παρουσία του τμήματος σε διεθνές επίπεδο

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας έχει κατακτήσει διεθνή και διακεκριμένη ερευνητική παρουσία με πολλές και σημαντικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του τμήματος περιλαμβάνουν:

 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt

Δείτε το αρχείο ακαδημαϊκής αριστείας του Τμήματος Μ&Ε

Δημοσιεύσεις αριστείας 2007-2012