Η συμβολή του ερευνητικού έργου στην ελληνική οικονομία

Η έρευνα στο τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας δεν συμβάλλει μόνο στην καταξίωση και προβολή της Ελλάδας στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Η ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος συμβάλλει στην κατανόηση των συνθηκών που δραστηριοποιούνται οι Ελληνικές επιχειρήσεις και στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των επιχειρηματικών αποφάσεων αλλά και της γενικότερης οικονομικής πολιτικής.

Η επέτειος της ίδρυσης του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας βρίσκει την Ελλάδα αντιμέτωπη με μία ιστορικών διαστάσεων οικονομική κρίση. Μία εικοσαετία μετά την ίδρυση του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, η σημασία της ερευνητικής συμβολής και της επιστημονικής υποστήριξης στην Ελληνική οικονομία είναι μεγαλύτερη από ποτέ πριν. Η πατρίδα μας έφτασε στη χρεοκοπία αφού εγκατέλειψε την παραγωγική προσπάθεια, απαξίωσε την επιχειρηματικότητα και ακολούθησε τη γνωστή πια σε όλους αυτοκαταστροφική πορεία: υπερβολικές εισαγωγές, εξωτερικός δανεισμός, πελατειακό κράτος. Η ανασυγκρότηση της παραγωγής και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι πλέον προϋποθέσεις για την ανόρθωση της χώρας. Για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας, για την ανάπτυξη του "Made in Greece" χρειαζόμαστε εξωστρέφεια, εξαγωγές, ελκυστικά και επώνυμα προϊόντα με υψηλή προστιθεμένη αξία. Η δύναμη του σύγχρονου μάρκετινγκ μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά σε μία νέα εθνική παραγωγική και αναπτυξιακή προσπάθεια. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η επιβίωση των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανότητα τους να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των καταναλωτών και να κερδίζουν τις προτιμήσεις τους. Χωρίς ικανή ζήτηση, χωρίς ανταπόκριση στις αγορές, οι επιχειρήσεις δεν είναι ανταγωνιστικές, ακόμα και εάν λειτουργούν αποτελεσματικά από άλλες απόψεις.

Ο ρόλος του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας είναι επομένως κρίσιμος και πολύπλευρος και στο σημείο αυτό η πολυσχιδής και πλούσια ερευνητική δράση του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας έρχεται να προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις, πληροφορίες και διεξόδους στην Ελληνική επιχείρηση.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι η έρευνα στη στρατηγική μάρκετινγκ βοηθά στον σχεδιασμό ορθών στρατηγικών στις αγορές, η έρευνα στη καταναλωτική συμπεριφορά διαφωτίζει τον τρόπο που αποφασίζουν οι καταναλωτές και καθοδηγεί την προσαρμογή του μάρκετινγκ στις προτιμήσεις τους, η γνώση στο διεθνές μάρκετινγκ στηρίζει την εξαγωγική προσπάθεια των Ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ η έρευνα στις πωλήσεις συντελεί στην αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων σε καταναλωτικές και βιομηχανικές αγορές.

Είναι επομένως φανερό πως η έρευνα, όπως και η διδασκαλία του τμήματος, υποστηρίζει μέσω της γνώσης και της εκπαίδευσης τις ελληνικές επιχειρήσεις και την προσπάθεια ανόρθωσης της εθνικής οικονομίας.