Ιστορική αναδρομή

2010

2010

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας διατηρεί σταθερά υψηλή βάση στον ευρύτερο χώρο των σπουδών ‘Διοίκησης Επιχειρήσεων’, γεγονός που αντανακλά το υψηλό επίπεδο σπουδών που πρ...

Περισσότερα

2005-2009

2005-2009

Ο αριθμός των νέων φοιτητών διαμορφώνεται στους 155 κατά μέσο όρο κάθε έτος. Οι βάσεις εισαγωγής στις πανελλαδικές εξετάσεις για το τμήμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όλοι οι...

Περισσότερα

2000-2004

2000-2004

2002: Το "Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ" μετονομάζεται σε "Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας". Με μέσο όρο νέων εγγραφών 189 φοιτητών κάθε χρόνο, το Τμήμα μεγαλώ...

Περισσότερα

1995-1999

1995-1999

Από το 1995 έως και το 1999, το Τμήμα παρουσιάζει 85% αύξηση στον αριθμό εγγραφών νέων φοιτητών σε σχέση με την προηγούμενη τριετία και το 1999-2000 γράφονται πλέον 151 φοιτητ...

Περισσότερα

1989-1994

1989-1994

Το Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ εισάγεται στο μηχανογραφικό των υποψηφίων και δέχεται πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1992-93. Στο νεοσύστατο Τμήμα Μ&...

Περισσότερα