1989-1994

Το Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ εισάγεται στο μηχανογραφικό των υποψηφίων και δέχεται πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1992-93. Στο νεοσύστατο Τμήμα Μ&Ε γράφτηκαν την πρώτη χρονιά λειτουργίας του 68 φοιτητές. Στα δύο επόμενα έτη οι εισακτέοι ανήλθαν σε 82 τον χρόνο. (30% αύξηση στα τρία χρόνια).

Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του, οι φοιτητές υποχρεούνται να επιτύχουν σε 42 συνολικά μαθήματα, εκ των οποίων 32 είναι υποχρεωτικά και 10 επιλογής. Επιπλέον, καλούνται να περάσουν και 6 μαθήματα ξένης γλώσσας, εκτός εάν κατέχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα ξένης γλώσσας. Οι κατευθύνσεις που προσφέρονται είναι "Επιχειρησιακής Έρευνας/Διοικητικής Επιστήμης" και "Μάρκετινγκ", ενώ προβλέπεται μια νέα κατεύθυνση "Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων", η οποία και προσεφέρθη την αμέσως επόμενη χρονιά με 28 υποχρεωτικά και 10 μαθήματα επιλογής.

< προηγούμενο