1995-1999

Από το 1995 έως και το 1999, το Τμήμα παρουσιάζει 85% αύξηση στον αριθμό εγγραφών νέων φοιτητών σε σχέση με την προηγούμενη τριετία και το 1999-2000 γράφονται πλέον 151 φοιτητές κατά μέσο όρο κάθε χρόνο.Οι βάσεις εισαγωγής στις πανελλαδικές εξετάσεις για το τμήμα κυμαίνονται σταθερά πάνω από τα 19000 μόρια.

Η κατεύθυνση "Επιχειρησιακή Έρευνα/Διοικητική Επιστήμη" αλλάζει σε "Διοικητική Επιστήμη", ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο αριθμός των μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου από 42 σε 38.

1997-98: Το Τμήμα ΕΕΜ είναι το πρώτο που αναπτύσει και υιοθετεί το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας "ΓΛΑΥΚΗ". Το σύστημα αυτό υιοθετείται στη συνέχεια και από τα υπόλοιπα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

< προηγούμενο επόμενο >