2010

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας διατηρεί σταθερά υψηλή βάση στον ευρύτερο χώρο των σπουδών ‘Διοίκησης Επιχειρήσεων’, γεγονός που αντανακλά το υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει. Η κατεύθυνση "Επικοινωνία" μετονομάζεται σε "Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ανθρώπινο Δυναμικό" για τους εισακτέους από το 2011-2012.

 

 

επόμενο >