Μεταπτυχιακά προγράμματα

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

 

 

 

 

Το 1998 ξεκινάει τη λειτουργία του το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες, με δύο Τμήματα: Πλήρους και Μερικής Φοίτησης. Σκοπός του προγράμματος είναι  να προσφέρει στους συμμετέχοντες φοιτητές την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ και επιχειρησιακής επικοινωνίας, ώστε να ανταγωνίζονται με επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και να συνεισφέρουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών τους.

Το 2003 ξεκινάει τη λειτουργία του το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (από το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας), με δύο Τμήματα: Πλήρους και Μερικής Φοίτησης. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τους ανθρώπους στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα έχουν καταστήσει τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) βασική προϋπόθεση επιβίωσης και κρίσιμη παράμετρο διαρκούς ανταγωνιστικότητας και επιτυχίας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι προοπτικές καριέρας στη ΔΑΔ τα τελευταία χρόνια βελτιώνονται συνεχώς σε όλες τις χώρες. Παρόλα αυτά, η πιστοποιημένη εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών ΔΑΔ στην Ελλάδα άργησε να ξεκινήσει, σε αντίθεση με την Ευρώπη, όπου αναπτύσσεται συνεχώς. Ένα από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο περιορισμένος αριθμός των εισακτέων φοιτητών (25-30) και η δυνατότητα δίμηνης πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μιας από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το πρόγραμμα. Κατά το διάστημα αυτό οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν στοιχεία  για να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία υπό την καθοδήγηση ενός εκ των καθηγητών του Προγράμματος. Πρόσφατα το Πρόγραμμα έλαβε την 7η θέση ανάμεσα σε 400 Ευρωπαϊκά Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού από το Διεθνή Οργανισμό EDUNIVERSAL, www.best-masters.com)

Το 2008-09 ξεκινά τη λειτουργία του το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης με κατεύθυνση στο Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό - PrograminInternational Marketing (PR.I.MA), η διδασκαλία του οποίου γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Δύο είναι τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος. Πρώτον, ο μικρός αριθμός των εισακτέων φοιτητών (μέχρι 25) και δεύτερον, η δυνατότητα κινητικότητας των φοιτητών για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας σε ένα συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus Student Mobility. Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του, το PR.I.MA. έχει καταφέρει να διευρύνει σε εννέα (9) τις διαπανεπιστημιακές του συνεργασίες σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση του πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις έχει συγκροτήσει το PR.I.MA. FSP Partner Network , το οποίο αποτελείται από εννέα (9) επιχειρήσεις και οργανισμούς με ηγετική θέση στους κλάδους δραστηριοποίησής τους. Στις εταιρείες αυτές οι φοιτητές του PR.I.MA. μπορούν να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία με τη μορφή Field Study Project (FSP) υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων καθηγητών του τμήματος.

Ευρωπαϊκό μοντέλο αριστείας EFQM

  • Το 2008 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι η πρώτη εκπαιδευτική μονάδα του δημόσιου τομέα που διακρίθηκε στο πρώτο επίπεδο επιχειρηματικής αριστείας EFQM (European Foundation for Quality Management).

  • Τον Ιανουάριο του 2010 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες (Πλήρους Φοίτησης και Για Στελέχη) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποσπά την Πιστοποίηση 'Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία', "Committed to Excellence in Europe" του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πιστοποίησης EFQM Levels of Excellence. Με βάση τα αυστηρά κριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αριστείας, η απονομή του εν λόγω διεθνούς πιστοποιητικού επιβεβαιώνει με αντικειμενικό τρόπο τον προσανατολισμό των εμπλεκομένων στα Μεταπτυχιακό Πρόγραμματα του Τμήματος στην παροχή άριστων υπηρεσιών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τη διάχυση των σχετικών ωφελειών στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.