Μαρία Βακόλα

Η επίκουρη καθηγήτρια Μαρία Βακόλα τιμήθηκε με το αριστείο διδασκαλίας από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις «Επιστήμες των Αποφάσεων» για στελέχη επιχειρήσεων σε αναγνώριση του διδακτικού της έργου (ακαδημαϊκό έτος 2001-2002).

 < προηγούμενο επόμενο >