Ιωάννης Χαλικιάς

Ο καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς τιμήθηκε με τον τίτλο υψηλής διδακτικής επίδοσης από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» για στελέχη επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε αναγνώριση του διδακτικού του έργου (ακαδημαϊκό έτος 2001-2002).

 

< προηγούμενο