2000

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, Μαρία Διονέλλη, Μαρία Αγγελίδου και Αικατερίνη Σταλιά κέρδισαν τo 1ο Βραβείο του Διαγωνισμού Βραβεία Μάρκετινγκ της Philip Morris.< προηγούμενο