Το τμήμα Mάρκετινγκ & Eπικοινωνίας έχει πολλά και σημαντικά επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς λειτουργίας του. Ένα από αυτά ήταν η διοργάνωση και διεξαγωγή από το τμήμα μας του 35ου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μάρκετινγκ. Το συνέδριο έγινε στην Αθήνα, 23-26 Μαΐου 2006. Συμμετείχαν περίπου 680 σύνεδροι προερχόμενοι από 300 πανεπιστήμια της Ευρώπης και άλλων ηπείρων. Παρουσιάστηκαν 433 εργασίες από συνολικό αριθμό 906 εργασιών που είχαν υποβληθεί και εισαχθεί σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης. Το συνέδριο συνοδεύτηκε όπως συνηθίζεται από το αντίστοιχο σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων της EMAC που έγινε μεταξύ 21 και 23 Μαΐου 2006. Το 35ο συνέδριο της EMAC ήταν εξαιρετικά επιτυχές και συνετέλεσε στην περαιτέρω διεθνή αναγνώριση του τμήματος Μ&Ε αλλά και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τμήμα έχει σήμερα εξαιρετική διεθνή παρουσία με αξιόλογο και αξιέπαινο επιστημονικό έργο που δημοσιεύεται σε πλήθος καθιερωμένων περιοδικών και συνεδρίων.

Στηριζόμαστε κυρίως στις ικανότητες των ανθρώπων μας, των οποίων η έρευνα συναγωνίζεται, βάσει διεθνών κριτηρίων αξιολόγησης, συγγενή τμήματα σε καθιερωμένα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τμήμα Mάρκετινγκ & Eπικοινωνίας κατά την εικοσαετία που πέρασε συνέχισε επάξια τη μακρά παράδοση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που είναι το αρχαιότερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της πατρίδας μας στις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες, με σχεδόν έναν αιώνα εθνικής προσφοράς. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, το τμήμα περνά στην επόμενη εικοσαετία της λειτουργίας του επιβεβαιώνοντας τη θέση και την αποστολή του στην ανώτατη εκπαίδευση της Ελλάδας. Συγχαρητήρια σε όλους και πολλές επιτυχίες στο μέλλον.

Γιώργος Μπάλτας
Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος, Μ&Ε, ΟΠΑ