Ένταξη στο τμήμα

Το 1988 το Υπουργείο Παιδείας μετονόμασε τις Ανώτατες Σχολές που λειτουργούσαν στο λεκανοπέδιο Αττικής, μεταξύ των οποίων και η ΑΣΟΕΕ, σε Πανεπιστήμια, ιδρύοντας και έναν μεγάλο αριθμό τμήματων σε αυτά. Η Σύγκλητος της ΑΣΟΕΕ, ευθυγραμμίστηκε με την τάση δημιουργίας εξειδικευμένων πτυχίων στα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και αποφάσισε τη δημιουργία τριών εξειδικευμένων τμημάτων στους επιστημονικούς χώρους που καλλιεργούνταν ήδη στη Σχολή. Για την επιτυχία της πολιτικής αυτής ο τότε πρύτανης, Ανδρέας Κιντής, ενθάρρυνε καθηγητές με διοικητική εμπειρία να στελεχώσουν τα νέα τμήματα. Έτσι, ο συνάδελφος Θάνος Σκούρας και εγώ, εγκαταλείψαμε το Οικονομικό Τμήμα, όπου υπηρετούσαμε πολλά χρονια ως τακτικοί καθηγητές και ενταχθήκαμε στο νεοσύστατο τμήμα Μάρκετιγκ και Διοικητικής Επιστήμης.

Η δημιουργία του τμήματος ξεσήκωσε έντονες αντιδράσεις: προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διαπληκτισμοί μελών ΔΕΠ μεταξύ μας στις εφημερίδες, στα περιοδικά και με τους φοιτητές μέσα και έξω από τα αμφιθέατρα. Οι αντιδράσεις αυτές καθυστέρησαν τη λειτουργία τού τμήματος επί τρία χρόνιαˑ ξεκίνησε με ελαφρά παραλλαγμένο τίτλο μόνο τον Οκτώβριο του 1992. Εκτοξεύθηκε όμως αμέσως στην κορυφή των τμημάτων του χώρου της Δοίκησης Επιχειρήσεων, όπου και παρέμεινε για πάρα πολλά χρόνια.

Δέκα χρόνια αργότερα ο αριθμός των τμημάτων του Πανεπιστημίου μας αυξήθηκε και ο τίτλος του τμήματος τροποποιήθηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Η Επικοινωνία, που λειτουργούσε εξ αρχής ως μια από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών, επικαλύπτει ελάχιστα τα αντικείμενα των άλλων τμημάτων και θα μπορούσε να αναπτυχθεί διευρυνόμενη προς τον χώρο της Τέχνης, ο οποίος στη χώρα μας παρουσιάζει ελάχιστη διείσδυση σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Παρότι η Επικοινωνία καταγράφει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη διεθνώς δεν ευτύχησε να ευδοκιμήσει στο πανεπιστήμιό μας. Εκτιμώ ότι δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί παρά μόνο αν αυτονομηθεί σε χωριστό τμήμα.

Η δημιουργία τμημάτων στο Πανεπιστήμιό μας, παρά τον κατακερματισμό τού χώρου της Διοίκησης Επιχειρήσεων που συνεπαγόταν, είχε εξαιρετική επιτυχία. Συντέλεσε στην ανανέωση των προπτυχιακών σπουδών, στη δημιουργία νέων υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακών προγραμμάτων και στην προσέλκυση επιστημόνων με εξαιρετικά προσόντα. Ειδικά στο τμήμα μας οι νέοι συνάδελφοι που εξελέγησαν διαπνέονταν από συνεργασιμότητα και προθυμία προσφοράς συντελώντας στη δημιουργία ενός εξαιρετικά ευχάριστου και εποικοδομητικού κλίματος. Έτσι, τα θετικά στοιχεία απάλυναν τις αρχικές συγκρούσεις και απογοητεύσεις δικαιώνοντας όσους εντάχθηκαν στο τμήμα αυτό.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ομότιμη Καθηγήτρια, Μ&Ε, ΟΠΑ