Το γεγονός που θυμάμαι με μεγάλη ευχαρίστηση είναι η ημέρα που εγκαινιάστηκε το Εργαστήριο του Μάρκετινγκ αρχές του 2000 στο κτίριο της οδού Δεριγνύ. Όλοι, υποψήφιοι διδάκτορες και καθηγητές, βοηθήσαμε στη δημιουργία του με μεγάλο μεράκι και χαρά. Τα συναισθήματα ήταν σπουδαία και έντονα καθώς η επιστήμη και έρευνα του Μάρκετινγκ έβρισκε τότε για πρώτη φορά τη θέση που της αξίζει.

Νικόλαος Παναγόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής, Μ&Ε, ΟΠΑ